^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Спортен клуб MUSHING BULGARIA

Спорт с кучета !!! Каникрос, байкджоринг, скиджоринг и кучешки впрягове !

>

Формата за контакт / Contact form

Име/ Name : 
Фамилия/ Family: 
E-mail : 
Вашето съобщение/ Your message: 
    

Регистрирай се

За да имате достъп до цялата база данни трябва да сте пълноправен член на СК "Мъшинг България"

Състезание Mushing Bulgaria Cup 09.11.2019 г.

Състезание каникрос и байкджоринг Spring Race 16.04.2016 г.

Мъшинг България Къп 2015

Защита на личните данни

 От 25 май 2018 г. във всички държави – членки на Европейския съюз ще се прилагат нови правила за защита на личните данни. Те са уредени в Общ регламент за защита на личните данни 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation). Новата правна рамка въвежда по-високи стандарти за защита на данните и разширени права на физическите лица.

  • Спортен Клуб Мъшинг България използва личните данни  единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия.
  • Спортен Клуб Мъшинг България не разкрива личните данни  на трети лица освен ако информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство.
  • Спортен Клуб Мъшинг България използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

            - Обработка на заявка за членство.

           - Обработка на заявка за участие в състезание.

           - Администриране и картотекиране на членове.

  •   SSL сертификат
      Сайтът https://ww.mushing-bg.com е защитен със SSL (Secure Socket Layer) сертификат. Той осигурява криптирана  връзка между сървъра, на който се намира уебсайтът и вашето устройство. Осигурява пълна конфиденциалност и неприкосновеност на данните, които въвеждате на нашия уебсайт. УС на "Спортен клуб Мъшинг България" се задължава да опазва личната информация, предоставена от неговите членове и участници в състезания , да я използва единствено за нуждите на клуба и да не я предоставя на трети лица.
  • Гарантираме ви че личните Ви данни (имена и телефони), както и Е-mail адресите, които предоставяте при регистрация за състезания се използват единствено във връзка с нормалното функциониране на Спортен Клуб Мъшинг България и не се предоставят на трети лица.
  • Когато  създавате профил,  изразявате съгласието си да получавате информация от  Спортен Клуб Мъшинг България чрез електронна поща за събития, семинари и състезания.
  • За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия  се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
  • Спортен Клуб Мъшинг България си запазва правото да актуализира тази Декларация за поверителност.
Copyright 2013 © 2024 / All Rights Reserved /www.mushing-bg.com/ Hristina Yankova. Информацията за мъшинг спортовете и категориите са собственост на МАНМАТ БГ ЕООД