^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Спортен клуб MUSHING BULGARIA

Спорт с кучета !!! Каникрос, байкджоринг, скиджоринг и кучешки впрягове !

>

Регистрирай се

За да имате достъп до цялата база данни трябва да сте пълноправен член на СК "Мъшинг България"

Състезание Mushing Bulgaria Cup 09.11.2019 г.

Състезание каникрос и байкджоринг Spring Race 16.04.2016 г.

Мъшинг България Къп 2015

Когато гледате екип от човек и куче или кучета да излиза на старта за  състезание, обикновено изглежда доста просто, но всичко започва с Международните правила на всички Асоциации за спорт с кучета. Разстоянията и категориите трябва да бъдат точно описани. Тези правила също така дават възможност   на водача и кучетата да тренират за условията с които ще се сблъскат. Намордници и друго оборудване, което може да бъде опасно за кучетата по време на състезание са забранени. Водачите не могат да заменят едно куче по време на състезанието с ново куче. Това правило и гарантира, че към всяко куче от екипа сте се отнасяли добре през цялото състезание. На трасето за състезания, екипите трябва да останат на маркираните пътеки. Правилата предвиждат също така "правото на изпреварване". Състезателни правила на първо място насърчават хуманно отношение към животните и преди всичко безопасността на кучетата и техните водачи.

  Допустими температури и разстояния за каникрос, байкджоринг и скутеринг на "Интернационалната Федерация  Следдогс Спорт"  IFSS  / Race Rules /

В тези състезания трябва да има термометър и влагомер в стартовата зона. Те трябва бъда лесно видими, поставен на сянка, на около 50 см. над нивото на земята. Минималните и максималните температури и влажност на въздуха се наблюдават и отбелязват по време на цялото състезание.

Предвид минималните и максималните температури, условията на трасето организаторите на състезанието трябва да имат в предвид следното и да се съобразят, заради здравето и безопастността на кучетата.

Дистанции за каникрос, байкджоринг и скутеринг
 Каникрос     / минимално разстояние 2 км.- максимално 8 км.
 Байкджоринг  / минимално разстояние 2 км.- максимално 10 км.
 Скутеринг    / минимално разстояние 2 км.- максимално 8 км.
 
Максимални разстояния са допустими при температури под 18 °С за каникрос и 16 °С за всички други класове и с влажност на въздуха под 85%.
Максимална температура при която може да се проведе състезание е  22 °С за класове байкджоринг и скутеринг и 25 °C за каникрос.
При температури над 22 °С,  никой отбор не трябва да стартира с изключение в категория каникрос.
Ако температурата достигне 18 °С съдията на състезанието се консултира с
ветеринарния лекар(и), за да се вземе решение дали разстоянията да се намалят до минималните от 2 км  и състезанието да продължи или отменени.

В зависимост от трасето на състезанието (т.е. ако голяма част е под слънцето) или други фактори, съдията на състезанието може да наложи по-къси разстояния или други мерки, ако е това е по-благоприятно на спорта, дори и ако максималните температури не са достигнати, за да се гарантира здравето на кучетата.

  Маркиране на терена за състезание

Метода за маркиране на терена за състезанието е да се поставя цветна лента или банери на спонсори по дължината на трасето. В завоите, цветната лента е задължителна. При дълги и прави участъци  се инсталират знамена или стрелки.Помощник съдиите на състезанието трябва да съблюдават в техния периметър на действие за не нарушаване на маркировката и да гарантират, че маркировката е ненарушена.

  Район на старт/финала

Районът e подготвен така, че да гарантира безопасността на кучета, състезатели и публика, за да стане атрактивно и запомнящо се състезание. Тази област на старт/финала е много често претъпканa с хора и с оглед на това, се обезопасява чрез:
- Поставяне на рекламни банери на старт/финалната права, за да избегне нарушаването на концентрацията на кучетата и мъшерите;
- Лица, които помагат за изчистване на линията на старт/финал, също така помагат на спортистите и кучетата моментално след финала, за да се даде възможност на състезателите да се възстановят.

Съдия и помощник съдии

Съдията преди старта извършва следните проверки:
 - Проверка на хамутите (които не трябва да нараняват или стягат кучето).
 - Проверка на дължината на амортисьорното въже и друго оборудване.
 - Проверка на обувки на състезателя (без шипове).
 - Проверка, че  номера е здраво прикрепен към гърдите на състезателя.

Съдията има право да извършва ветеринарни проверки с помощта на ветеринарният лекар и ако
състезател отказва да се съобразява с тези проверки, той ще бъде дисквалифициран.Помощник съдиите са разположени по дължината на трасето за състезание, особено в по-трудни участъци.Те докладват всички нередности, които наблюдават от позицията си в хода на състезанието или след неговото приключване.

Ветеринарен контрол

С оглед на факта, че на състезание се изисква да присъства ветеринарно лице, то е наложително един ветеринарен лекар да е на разположение по време на състезанието.Той осъществява внезапни проверки на кучета при съмнение за нередност относно здравето им или съмнение за заразна болест. При съмнение за заразна болест на куче в района на състезанието, кучето незабавно трябва да се изведе от района на състезанието. Задължително е наличие на ветеринарен паспорт на кучето с отбелязани всички необходими ваксини.

Номерация на състезателите

Организаторите предоставят на състезателите номера. Състезателните номера трябва да бъдат здраво закрепени към предната част на гръдния кош на състезателя.

 Награди

Първите трима състезатели във всяка категория състезатели получават награди от спонсорите на състезанието.

 Списък на резултатите

Съдията трябва да изнесе списък с крайното класиране не по-късно от 30 минути след края на състезанието. 30 минути след обявяването на класирането всеки състезател, който има претенции относно неговият резултат и класиране, може да предяви своите претенции в писмена форма за разглеждане от главния съдия и помощник съдиите.

Само регистрирани потребители и членове на Спортен Клуб Мъшинг България имат достъп до:      Категории и класове.
2013-2019 © Всички права запазени. Всяко копиране или интерпретиране на информация от този сайт, която е въпрос на договорки и е собственост  на МАНМАТ БГ ЕООД е забранено.
Copyright 2013 © 2024 / All Rights Reserved /www.mushing-bg.com/ Hristina Yankova. Информацията за мъшинг спортовете и категориите са собственост на МАНМАТ БГ ЕООД