^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Спортен клуб MUSHING BULGARIA

Спорт с кучета !!! Каникрос, байкджоринг, скиджоринг и кучешки впрягове !

>

Регистрирай се

За да имате достъп до цялата база данни трябва да сте пълноправен член на СК "Мъшинг България"

Състезание Mushing Bulgaria Cup 09.11.2019 г.

Състезание каникрос и байкджоринг Spring Race 16.04.2016 г.

Мъшинг България Къп 2015

Мъшинг (Mushing) е обобщеното название за спортове, "задвижвани" от силата на кучета. Етимологията на думата Mush произхожда от френската дума marche (глагол marcher) и означава ходя, вървя. Англоговорящите канадци я произнасят като Mush, което се е запазило и до днес. Интересен факт е, че Французите използват тази дума по време на Златната треска, но намирали думата mush за твърде “мека” като звук за да може да се използва за команда и самата дума mush не се използва при управлението на впрегатните кучета.


Други често използвани термини
Mushing (Мъшинг) – Процесът на управление.
Musher (Мъшър) – Човекът, който управлява впряга от кучета.
Sled (шейна) – Шейна на която сте изправен и която дърпат по снега кучетата.
Wheel dog - Кучетата, разположени най-близко до шейната.
Team dog - Кучета осигуряват „конските сили” на кучешкия впряг.
Swing dog - Кучетата впрегнати непосредствено след кучето/кучетата водачи. Те спомагат за темпото и улесняват завиването на шейната.
Lead dog (Куче – водач) - Кучето, което направлява впряга при команда от страна на мъшера.

Copyright 2013 © 2024 / All Rights Reserved /www.mushing-bg.com/ Hristina Yankova. Информацията за мъшинг спортовете и категориите са собственост на МАНМАТ БГ ЕООД