^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


Спортен клуб MUSHING BULGARIA

Спорт с кучета !!! Каникрос, байкджоринг, скиджоринг и кучешки впрягове !

>

Регистрирай се

За да имате достъп до цялата база данни трябва да сте пълноправен член на СК "Мъшинг България"

Състезание каникрос и байкджоринг Spring Race 16.04.2016 г.

Мъшинг България Къп 2015

Цели на образователна и развлекателна програма на Спортен клуб Мъшинг България е за деца от различни възрасти.


Основните насоки и дейности, са както следва:
 - Въвеждане на децата в света на впрегатните кучета, преподаване на основите на спорта за впрегатните кучета;
 - Обучение на деца в умения за оцеляване в планински условия и развитие на еко-съзнателно отношение към света около нас.
 - Развитие на индивидуалния потенциал, психологическoто освобождаването на "децата от града" и  подпомагане за псхическото възстановяване от градския стрес и изкуствените въздействия.
 - Запознаване с живота в извънградските райони,изграждане на колективни умения, работа в екип и познавателна дейност.
 - Развитие в емоционална сфера, комуникативни умения, ниво на самопознание, самостоятелна концепция и самоконтрол.
 - Oбучение на деца при взаимодействието с кучета, хора и дивата природа чрез които се постига развитието на компенсаторни механизми на психическото равновесие и формиране на отговорно отношение.
 - Занимания на деца със специални нужди, повишаване на  социалният им растеж, чрез прилагане на арт-терапия на фона на дивата природа чрез работа на кучета в екип с хора.

2013-2019© Всички права запазени. Всяко копиране или интерпретиране на информация от този сайт, която е въпрос на договорки и е собственост  на МАНМАТ БГ ЕООД е забранено.

Copyright 2013 © 2019 / All Rights Reserved /www.mushing-bg.com/ Hristina Yankova. Информацията за мъшинг спортовете и категориите са собственост на МАНМАТ БГ ЕООД